Afgevaardigd bestuurder van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Raymonda Verdyck was op onze school: