Inschrijvingen

Voor de inschrijvingen van schooljaar 2024-2025 werken alle kleuter- en lagere scholen in de gemeente Puurs-Sint-Amands met dit aanmeldplatform.

Waarom organiseren we een aanmeldprocedure?

  • We willen zoveel mogelijk ouders de kans bieden om hun kind in te schrijven in de school van eerste voorkeur;
  • We willen wachtrijen aan de schoolpoorten voorkomen;
  • We willen vermijden dat ouders hun kinderen in meerdere scholen inschrijven en daardoor andere kinderen verhinderen om in te schrijven;
  • We opteren voor digitaal aanmelden zodat de tijdsdruk wegvalt;
  • We gebruiken een digitaal aanmeldsysteem om elk kind evenveel kans te bieden op een inschrijving.

Stap 1:

Vanaf 27 februari ‘24, 12u tot 19 maart ’24, 12u kan je je kind aanmelden in de scholen van je keuze.

Via onderstaande link kun je je kind digitaal aanmelden:

https://puurs-sint-amandsbao.aanmelden.vlaanderen/

Stap 2:

Tussen 22 maart’ 24 en 19 april ’24 is er een automatische toewijzing van de plaatsen.

Stap 3:

Vanaf 22 april ’24 schrijf je je kind in na toewijzing door een computer.

Vrije inschrijvingen voor wie niet is aangemeld kunnen vanaf 23 mei ’23, 9u.

Stap 4:

Je kind start op de school op 01 september 2023

Gedurende het schooljaar kan u, na telefonische afspraak op nummer 03 889 15 30, of via een bericht naar directeur@kasteeltje-puurs.be een afspraak maken om de school te bezichtigen.
Op die manier kunnen wij u een beeld schetsen waar wij als school voor staan.

Documenten

Bij de inschrijving moet een officieel document worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de juiste geboortedatum en de verwantschap aantoont. Daarom is het noodzakelijk dat u, op het moment van inschrijving, de SIS-kaart en het identiteitsbewijs dat u bij inschrijving op de gemeente ontving, van uw kind bij zich heeft.

Wenst u nog meer informatie?
info

De instapdata voor je kleuter kan je eenvoudig berekenen via
website Onderwijs Vlaanderen.

Een kleuter die de leeftijd van 3 jaar bereikt heeft, kan elke dag worden ingeschreven zonder rekening te houden met de instapdata.

Toelatingsvoorwaarden lager onderwijs

Om toegelaten te worden tot het lager onderwijs moet de leerling 6 jaar zijn vóór 1 januari van het lopende schooljaar. In principe duurt het lager onderwijs 6 jaar.
Een leerling die 5 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar kan al in het lager onderwijs ingeschreven worden. Deze afwijking blijft beperkt tot 1 jaar.
De ouders nemen hieromtrent een beslissing na voorafgaandelijk advies van de klassenraad en het bevoegde CLB.

GO! basisschool 't Kasteeltje
Molenstraat 7
2870 Puurs-Sint-Amands
03 889 15 30
directeur@kasteeltje-puurs.be

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 3
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be