Schoolvisie

Welkom op onze school

Op ons uitgestrekte groene domein voelen onze kinderen zich beslist in hun element.

Insecten bestuderen in de schooltuin, een eigen moestuintje aanleggen of genieten van een voorleesverhaal in de schaduw van de bomen maken deel uit van de dagelijkse praktijk.
We zijn er immers van overtuigd dat leren niet steeds op de schoolbanken dient te gebeuren.
De leerkrachten maken een weloverwogen keuze in het ruime aanbod aan buitenschoolse uitstappen: theaterbezoek, museumworkshop, stadsontdekking, fietszoektocht, kaboutertocht, … te veel om op te sommen.

Bovendien engageren wij ons jaarlijks in projecten i.v.m. gezondheid, verkeer, milieu op school, … Het is immers onze taak om de leerlingen een ruime en kritische blik op de wereld te gunnen.

De individuele ontwikkeling van elk kind staat op onze school centraal. Vertrekkende vanuit de talenten, streven wij een zo groot mogelijke leerwinst na voor iedere leerling, losstaande van intelligentie of aanvangsniveau. Vanaf de tweede graad, 3de en 4de leerjaar, werken we met onze graadsklassen. Verschillende leerkrachten staan vanaf dan in om het pedagogisch groeien van uw kind in goede banen te leiden. De voorbereidingen op deze specifieke werking doen we reeds vanaf het eerste leerjaar.

Onze school volgt de nieuwe ontwikkelingen in de didactiek voor wereldoriëntatie , taal , wiskunde, muzische vorming ,….
De natuurlijke exploratiedrang, nieuwsgierigheid en ondernemingszin van elk kind wordt gestimuleerd en aangemoedigd. Bovendien schenken wij aandacht aan de sociale ontwikkeling van onze kinderen. Leren omgaan met conflicten en frustraties maakt nu eenmaal deel uit van het opgroeien tot jongvolwassene.

Differentiatie en remediëring binnen de klaspraktijk zorgen voor een sterk geïndividualiseerde benadering van elk kind.

Het spreekt voor zich dat ook sportactiviteiten op het menu staan.

Kortom, een veelzijdige en dynamische school met oog voor kwaliteitsvol onderwijs.

GO! scholengroep Rivierenland

GO! basisschool ‘t Kasteeltje maakt deel uit van GO! scholengroep Rivierenland (GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap).

GO! scholengroep Rivierenland maakt deel uit van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.
De scholengroep met 21 scholen in Vaartland, Klein-Brabant en Rupel, ondersteunt de schoolteams op het vlak van ICT, communicatie, infrastructuur, financiën, ….

Conny Romswinkel, algemeen directeur GO! scholengroep Rivierenland: “We nemen ons onderwijzend personeel de takenpakketten die voor hen geen core business zijn, uit handen, met als doel de werkdruk in de scholen te verlagen. De scholengroep tekent kaders uit waarbinnen de scholen werken en zorgt voor de solidariteit binnen de scholengroep. Via onder andere de lerende netwerken versterken we de schoolteams en faciliteren we horizontale en verticale samenwerking.”

GO! basisschool 't Kasteeltje
Molenstraat 7
2870 Puurs-Sint-Amands
03 889 15 30
directeur@kasteeltje-puurs.be

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 3
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be